Tasa-arvomatka

Matkapaketit

Tasa-arvomatkan työkalu sopii organisaatioille, joille tasa-arvoon liittyvät asiat ovat uusia tai jo valmiiksi tuttuja. Tasa-arvomatka ja siihen liittyvät koulutukset räätälöidään aina tapauskohtaisesti.

Tasa-arvomatka

Tämän päivän organisaatioiden on huomioitava ympäröivän yhteiskunnan vallitsevat arvot. Arvopohjan tiedostaminen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti aina organisaatiokulttuurista työntekijöiden hyvinvointiin,  strategian onnistumiseen ja asiakkaiden huomioonottamiseen.

Tasa-arvomatka on helppokäyttöinen työkalu, joka auttaa omaksumaan uusia näkökulmia ja toimintatapoja organisaatiossa. Matka sisältää käytännöllisiä metodeja, jotka lisäävät ymmärrystä ja edesauttavat konkreettisten kehityssuuntien löytämisessä.

Tuemme teitä matkan suunnittelussa ja tarpeidenne tunnistamisessa. Matkan jälkeen voitte tarvittaessa hyödyntää materiaalia toimintanne edelleen kehittämisessä.

Tervetuloa matkatoimistoomme!

© Jämlikhetsresan

© Tasa-arvomatka

© The equality journey

© Gleichberechtingungsreise